Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Har webbplatsen innehållsförteckning eller sakregister skall det finnas en länk dit från varje sida

Även andra sidor än ingångssidan kan vara fixpunkter för navigationen, och skall då vara lättåtkomliga från alla sidor.

Också för denna typ görs ibland undantag, till exempel för formulär och webbapplikationer.

En hänvisning till innehållsförteckningen kan gärna finnas på alla sidor i ett <link rel=”contents”…>-element. (Se Beskriv sidans relationer till andra sidor, sid 220.)

comments powered by Disqus