Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Var återhållsam med ljud på webbplatsen

Ljud är en mycket stark uppmärksamhetsfångare, bär stark identitet och har utomordentlig förmåga att förmedla stämning.

Trots detta bör man vara mycket restriktiv med att använda ljud på webbplatsen. Många användare reagerar klart negativt på webbplatser som låter.

Detta kan vara en vanesak. Men det har också att göra med integritet, att inte vilja störa arbetskamrater.

Ljud i samband med till exempel en video eller någon annan slags multimedia som användaren valt att se är däremot inget problem.

comments powered by Disqus