Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Varje stycke information som användaren hanterar, skall vara möjlig för henne att skapa, hitta, läsa, ändra och ta bort

En vanlig användning av webbapplikationer är informationshantering.

Det finns i grunden bara fyra saker man kan göra med information – skapa den, läsa den, ändra den och ta bort den. För att kunna göra det måste man också kunna hitta den.

Även om detta är en enkel modell, ger den en bra grund för en första rimlighetskontroll av hur väl en webbapplikation fungerar.

För varje bit information, fråga hur…

…skapar man den?

…hittar man den?

…bär man sig åt för att läsa den?

…ändrar man den?

…tar man bort den?

Tillsammans med följdfrågan vem får lov att göra det, ger dessa en mycket god bild av applikationens användbarhet.

Det är naturligtvis inte alltid dessa fem hanteringar uppträder som helt skilda saker. Att hitta, ändra och läsa kan helt eller delvis dela samma gränssnitt. Att ändra någonting och att ta bort det, kan ibland vara likartade funktioner.

I en del sammanhang är det inte heller möjligt att göra allting. I ett arkiv eller ett banksystem är det till exempel inte alltid önskvärt att man kan ta bort eller ändra information. I ett publiceringssystem kanske man inte kan ändra i publicerade artiklar – men väl skapa nya versioner av dem.

comments powered by Disqus