Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Index-sida och introduktion

Bild 40. En typisk index-sida, som ger en förteckning över ett antal webbsidor. (www.skl.se)

Jag brukar skilja mellan två former av förteckningar: index-sidor, som ganska rakt upp och ner består av en lista med länkar, och introduktioner, som gör ett ambitiösare jobb för att presentera sidorna de har under sig. Uppdelningen är ganska godtycklig och det är inte solklart var gränsen går mellan dem, men den brukar ändå vara till hjälp.

Index-sidor används typiskt långt ner i strukturen, och fungerar som navigation till ett stort antal sidor av samma slag.

Introduktioner påminner mycket mer om löpsedlar, men istället för att som löpsedeln ordnas efter tid, lyfts här det viktigaste fram.

Det är vanligt att introduktionen bara visar ett urval av de avdelningar den har under sig och att den kombineras med en meny. I likhet med löpsedeln brukar den bjuda på puffar snarare än bara länkar till innehållet.

comments powered by Disqus