Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Inaktuellt innehåll

En viktig men ibland svårfångad aspekt är sidans aktualitet. I vad mån gäller fortfarande det som står där? Och är det fortfarande lika intressant och relevant som när den publicerades?

Det enklaste och på många sätt bästa sättet att hantera inaktuellt material är att slänga bort det. Men ibland är det inte möjligt eftersom även det gamla är av intresse. Tekniska beskrivningar av produkter som inte säljs längre kan fortfarande vara i flitigt bruk hos användarna och om jag blir anklagad för att förra året brutit mot en policy, vill jag kunna se hur den såg ut då, inte hur den ser ut nu. Arkivet, som har till uppgift att vara organisationens minne, måste ha ett sätt att fånga också det som hänt på webb och intranät.

Tidens tand gnager inte på webben

Problemet med webben är att den är för bra. Innehåll som skapades för många år sedan och som sedan länge är inaktuellt, ser lika fräscht ut som det som publicerades i morse. Det är lätt att råka hamna på en inaktuell sida genom sökning eller länkar utan att inse att den är gammal.

Det är mycket enklare med trycksaker. En broschyr trycks i en begränsad upplaga, och med litet tur är den slut lagom tills den är inaktuell. De exemplar som finns spridda börjar se litet gamla och tilltufsade ut, har lång tid gått börjar också pappret gulna.

Det är viktigt att hålla efter innehåll som börjar bli inaktuellt. Annars är risken stor att webbplatsen börjar innehålla en blandning av det som är giltigt och det som är överspelat, utan att det finns något sätt för användaren att veta vilket som är vad.

comments powered by Disqus