Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Välj huvudämne utifrån ambitionsnivå

Varje ämnesindelning har ett huvudämne. I exemplet i Bild 53 är huvudämnet ”Datorprodukter”. I Yahoo-exemplet (Bild 52) är det inte uttalat, men är något i stil med ”All mänsklig verksamhet”.

Bild 54. Ytterligare ett exempel på kategori­navigation bjuder Volvo Anläggningsmaskiner på. (www.volvo.com)

Det är viktigt att formulera huvudämnet (även om det inte nödvändigtvis måste skrivas ut på webben). Huvudämnen anger ditt ambitionsomfång, var kartans gränser går. Användaren kommer inte att söka något som ligger utanför det hon tror är webbplatsens ämne, eftersom hon inte har någon anledning att tro att det skall finnas. Men hon kommer å andra sidan att förvänta sig att allt innanför skall finnas och bli frustrerad om hon inte hittar det.

Sortering & kompletterande tema

Ämnena sorteras alfabetiskt (sid 189) i förhållande till varandra. Inom varje ämne kan sidorna ordnas utifrån något annat tema, till exempel rubrik (sid 172).

Navigation

Navigationen för ämnesteman brukar vara en meny (sid 125) eller en förteckning (sid 142). Det är inte ovanligt att en meny används för att navigera bland ämnena men att navigationen sedan övergår till förteckningar för de enskilda sidorna.

Ämnena brukar i allmänhet inte dela navigation med sidorna.

Ofta är ämnen/kategorier huvudnavigationen för webbplatsen eller åtminstone en väsentlig del av denna.

När ett ämne omfattar många sidor kan det få en introduktionssida (sid 145) eller en löpsedel (sid 146).

Det eller de ämnen en sida handlar om brukar anges i sidans metadata (sid 218). Det är inte heller ovanligt att se dem återspeglade i webbadressen (sid 223) och i den synliga sökvägen (sid 152).

comments powered by Disqus