Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Navigationen hjälper användaren rita en karta i sitt huvud

Navigationens huvuduppgift är, naturligtvis, att så enkelt och snabbt som möjligt leda användaren fram till det hon söker. Men den har ytterligare en uppgift: att lära användaren webbplatsen – att hjälpa henne rita kartan i sitt huvud – så att hon känner sig alltmer hemma och kan använda den allt effektivare.

Hur framgångsrikt detta blir beror i hög grad på hur väl webbplatsen är ordnad. På samma sätt som det är lättare att lära sig hitta på Manhattan (där gatusystemet är rutigt och gatorna ligger i nummerordning) än i Rom, så gör en välordnad och begriplig struktur det lättare att lära sig hitta på en webbplats. För att ta sig fram i Rom är man helt utlämnad till att minnas, medan man på Manhattan kan förstå gatornas ordning.

Det är dock viktigt att inse att detta är en skillnad som visar sig främst inne i webbplatsen. Att lära sig några av huvudgatorna utantill går snabbt, så för den tillfällige besökaren är skillnaden mellan Rom och Manhattan inte så stor. Det är för den som stannar kvar och skall uträtta saker som skillnaden blir dramatisk.

På motsvarande sätt är det inte absolut nödvändigt för en webbplats att ha en uttänkt systematik för sina huvudavdelningar – dem får användaren snabbt överblick över ändå. Det är när hon börjar leta sig fram på lägre nivåer i webbplatsen som skillnaden mellan det som är ordnat och det som är godtyckligt får avgörande betydelse.

comments powered by Disqus