Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Använd inte HTML-text som symboler, pilar eller bilder

Det är inte ovanligt att se texttecken som > och » använda som symboler, avskiljare eller dekorativa element. Det fungerar i vanliga webbläsare, men inte i skärmläsare, där ”>” till exempel kan läsas upp ”större än”. Gör hellre om dessa till bilder.

Man kan dock bli tvungen att bryta mot detta råd när sidtiteln formuleras. Där finns stora behov av både symboler och avskiljare, men inget annat än HTML-text finns att tillgå. Se vidare Sidtitel , sid 220 .

Använd aldrig HTML-text för att göra så kallade bokstavs- eller ASCII-bilder . Detta är tvingande för den som följer 24-timmarswebben. Se även WCAG 13.10 (prioritet 3), sid 370 .

comments powered by Disqus