Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Markera i HTML-koden vilket språk som används

Använd HTML:s funktioner för att markera språk. I XHTML 1.0 används både lang och xml:lang-attributen.

Sidans huvudspråk anges i <html>-taggen. Ofta är det möjligt att lägga in detta i mallen, så att den som skapar sidan slipper tänka på det. Finns det sidor på andra språk (se Webbplatser på flera språk, sid 101 ) skall även de ha mallar med sin språkkod inlagd.

Om man fullt ut vill följa tillgänglighetsreglerna skall även enstaka ord och fraser markeras. Detta kräver dock mycket strikta rutiner hos den som skapar sidorna, i kombination med stöd från publiceringssystemet, så personligen brukar jag vara nöjd så länge större textsjok får rätt språkmarkering.

Se även WCAG 4.1 (prioritet 1), sid 355, och 4.3 (prioritet 3), sid 355.

comments powered by Disqus