Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Använd HTML-element utifrån betydelse

I HTML märks innehållet upp utifrån betydelse (även kallat semantik). Så sätts till exempel sidans huvudrubrik i <h1>, ett stycke text i <p>, ett citat i <blockquote>etc. Det finns även element utan inbyggd betydelse, till exempel <div>, men dessa skall bara användas om det inte finns något med betydelse som passar.

För att göra HTML-sidor tillgängliga, både för funktionshindrade och för dem med en litet äldre webbläsare, är det viktigt att koda utifrån betydelse inte utifrån vilken visuell effekt man vill ha. Det senare kan man istället kontrollera via formatmallar.

Undantag från detta görs ibland för tabeller, <table>, som används för layout, trots att de inte är avsedda för det. Se Använd inte tabeller för layout, sid 249 .

Se även WCAG 3.6 (prioritet 2), sid 354 , och 5.4 (prioritet 2), sid 356 .

Märk inte citat med <q>

Koden <q> skall egentligen användas för att markera citat som är inbakade i annan text. När man använder det skall webbläsaren sätta ut korrekta citattecken (olika språk markerar citat på olika sätt). Detta stöds dock inte av många webbläsare, så därför riskerar man att antingen få dubbla citattecken eller inga alls.

24-timmarswebben säger att <q> bör användas, men inte ens de bokstavstrogna bör följa detta råd eftersom det fungerar så buggigt. Se även WCAG 3.7 (prioritet 2), sid 354 .

<blockquote>, som används för fristående citat, fungerar däremot som den skall.

Rubrikstruktur

Värt att notera är att det råder oenighet om det är tillåtet att ha glapp mellan rubriknivåerna, alltså om man får ha en <h3> efter en <h1> utan att någon <h2> finns däremellan.

Personligen tycker jag att det är ok, och att det är bättre att sträva efter att rubriknivåerna används på ett konsekvent sätt i förhållande till innehållet. Det finns dock tillgänglighetsexperter som menar att rubrikstrukturen är viktig och inte får brytas.

En annan kontrovers gäller om det alltid måste finnas minst en <h1>-rubrik på sidan, och om det får finnas fler.

Inte heller här finns något givet svar.

Personligen brukar jag acceptera både sidor som har flera och sidor som har ingen <h1>, trots att det kan ge en del mindre tillgänglighetsproblem. Många ingångssidor saknar till exempel en naturlig huvudrubrik och att klämma in en bara för att få rätt kodstruktur skulle kännas fel.

Men det finns gott om andra åsikter i frågan, till exempel att det varken får finnas mer eller mindre än en <h1>.

Se även WCAG 3.5 (prioritet 2), sid 354.

comments powered by Disqus