Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Använd inte nedgraderade delar av HTML

I standarderna för HTML finns delar som finns kvar för bakåtkompabilitetens skull, men med förvarning om att de kommer att strykas i senare versioner. Undvik om möjligt att använda dessa.

Se även WCAG 11.2 (prioritet 2), sid 365 .

comments powered by Disqus