Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Gör HTML-koden så den fungerar även utan formatmallar

För att en sida skall vara tillgängliga måste den vara användbar och begriplig även när den ses utan sina formatmallar. Se vidare Gör webbplatsen så att den är användbar med alla webbläsare, sid 435 , och WCAG 6.1 (prioritet 1), sid 357 .

comments powered by Disqus