Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Ge hjälptexter, tips och bonusinformation med title

Eftersom texten i title är dold, och användaren inte ens får en ledtråd om att den finns där, bör title bara användas för sådant som det inte är avgörande att användaren ser. Den kan till exempel vara lämplig för hjälptexter och för att förklara vart man kommer eller vad som kommer att hända när man klickar på en bild.

I princip är arbetsfördelningen att alt-texten beskriver bilden, medan title berättar vilken funktion bilden har. I praktiken kan man inte lita på att alla skärmläsare läser upp title. Att sätta funktionstipset i både alt och title ger visserligen en irriterande dubblering, men är tills vidare det säkraste alternativet.

Att lägga funktionstips bara i alt och inte ha något title-text alls (inte ens tom) fungerar bra för dem med skärmläsare, liksom för dem med Internet Explorer, men gör att tipset inte syns för användare med andra webbläsare.

comments powered by Disqus