Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Hjälp ögat

Det finns tre principer som kan vara till stor hjälp för den visuellt utmanande miljö som många webbsidor utgör.

Skapa en visuell hierarki

Ge ögat en tydlig startpunkt på sidan och inom varje grupp (se nedan). Ge till exempel rubriken tillräckligt mycket svärta, storlek, luft eller något annat som får den att stå fram och ge ögat en tydlig punkt att börja på. Den grafiska formen skall ha en ordning inbyggd i sig, skall varsamt leda ögat från det viktiga till det mindre viktiga och att ge stödpunkter så att det inte går vilse.

Håll samman det som hör ihop och håll isär det från annat

Ögat strävar efter att ta hand om en sak i taget. Hjälp det att koncentrera sig genom att vara tydlig om vad som hör ihop, och vad som inte gör det.

Använd luft och linjer för att hålla samman och skilja. Även ganska små medel kan ge god ledning.

Var konsekvent

Om webbplatsen har ett tydligt och konsekvent visuellt språk – så att det som i någon mening är samma sak får samma utseende – lär sig ögat snabbt detta och har nytta av det när det skall tolka sidan.

Detta kan till exempel gälla placering och storlek hos rubriker och symboler, och hur linjer, luft och färg ger olika karaktär åt olika sorters innehåll. Det gäller också menyerna, där det är en klar fördel om de får samma utseende och placering på ingångssidan som i resten av webbplatsen.

comments powered by Disqus