Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Informationsdesign / Hitta

Informationsdesignen syftar till att göra det lätt för användaren att hitta. Den gör det genom att ordna innehållet och genom att skapa navigation som visar denna ordning och gör det möjligt att klicka sig fram i den.

Informationsdesignens område sträcker sig från detaljerna till det övergripande, från hur en lista skall sorteras till vilka webbplatser man skall driva och hur dessa skall förhålla sig till varandra. Här kommer vi dock främst att ägna uppmärksamhet åt ordningen på själva webbplatsen, hur webbsidorna kopplas till varandra.

Enbart associationer räcker inte

Det är viktigt för en webbplats att ha en god informationsdesign, eftersom webben till sin natur är tämligen kaotisk.

Varje webbsida har länkar till de sidor dess skapare associerade till när hon gjorde sidan.

Detta är ett sätt att ordna som ligger nära människans sätt att tänka, det är flexibelt och det är väldigt kraftfullt. Det är definitivt en av huvudförklaringarna till webbens stora framgång. Men det är inte lätt att överblicka. Eftersom det inte finns några regler eller begränsningar för hur associationerna kan se ut, måste användaren tänka väldigt likt skaparen för att kunna förutse vad som finns på webbplatsen och vad hon måste klicka på för att hitta fram till ett visst innehåll. På en webbplats som består av mer än några få sidor går hon osvikligt vilse.

För att användaren skall hitta behöver associationerna kompletteras med en eller flera strukturer som hon kan förutse.

Informationsdesign och informationsarkitektur

En populär synonym till informationsdesign är informationsarkitektur. Någon egentlig skillnad är det inte – eller rättare sagt: båda orden har ganska diffusa gränser för vad de betyder, och om de betyder samma sak eller ej beror på vem som använder dem. Det är med andra ord med dem som med många andra begrepp kring webben.

Personligen föredrar jag oftast att tala om informationsdesign eftersom det betonar att den hänger samman med den grafiska designen och interaktionsdesignen. Men det är mest en fråga om tycke och smak.

comments powered by Disqus