Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Guide

Har du någon gång installerat ett program har du nästan säkert erfarenhet av en guide (eller wizard som de kallas på engelska). Användaren tas steg för steg genom en serie av sidor (eller dialogrutor), var och en koncentrerad på en viss fråga, med gott om utrymme för förklarande text och få kontroller att hantera.

Bild 105. I sin grundform har guiden samma enkla topologi som boken.

En sådan topologi kommer även väl till pass på webben, speciellt för de webb­appli­ka­tion­er som behöver få in mycket uppgifter för användaren.

Den är också bra när användarens val tidigt i processen påverkar vad som skall visas senare. Sidor kan anpassas till vad hon svarat, och om det behövs kan hela processen växla in på olika spår.

Topologin liknar i mycket boktopologin (sid 198 ). Eftersom det är i webbapplikationssammanhang är det dock inte en länk utan skicka-knappen som för framåt. (Observera att skicka-knappen ofta är döpt till något annat – i det här fallet till exempel till ”Nästa”. Se Skicka-knapp , sid 261 .

stil

Guider kan också användas för att leda användare genom processer där en datorinspirerad utformning skulle kännas helt fel – till exempel kassan på en e-handelsplats.

Några starka alternativa konventioner finns inte, utan dessa sidor kan utformas tämligen fritt. Saker som kan vara bra att tänka på är:

Knappen som för framåt (det vill säga skicka-knappen) skall vara ordentligt synlig. Att använda aktionsknappar (se sid 264 ) är ofta en god idé.

Det behöver inte nödvändigtvis finnas en ”Föregående”-knapp, förutsatt att webbläsarens bakåtknapp fungerar.

Det måste finnas något sätt att avbryta. Det behöver dock inte nödvändigtvis vara en ”Avbryt”-knapp utan kan till exempel vara en länk som ”Tillbaka till butiken”.

Det bör finnas en framstegsindikator som berättar hur långt användaren kommit och hur mycket hon har kvar. Se Framstegsindikator , sid 155 .

24-timmarswebben

24-timmarswebben ger delvis andra rekommendationer för detta. Den avråder från att ha en knapp för att avbryta helt. Däremot bör det finnas en för att gå bakåt i processen (alltså samma som ”< Föregående” gör i den datorhärmande guiden); denna bör vara en tillbaka- eller avbrytknapp.

24-timmarswebben går här punkt mot konventionen för vad en avbryt-knapp gör. Lyckligtvis ger den möjligheten att istället döpa knappen till en tillbaka-knapp, vilket minskar risken för missförstånd och starkt rekommenderas. Se även Låt användaren avbryta, sid 291 .

comments powered by Disqus