Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Låt användaren gå tillbaka och ändra sina inmatningar

Det skall alltid vara möjligt för användaren att gå tillbaka och ändra inmatningar hon gjort, åtminstone fram tills hon gjort sitt godkännande.

Detta kan hanteras på flera olika sätt:

Webbläsarens bakåtknapp

Att klicka webbläsarens bakåtknapp är en instinkt hos många användare och bör vara möjligt också i en guide. Se Låt bakåtknappen fungera, sid 202 .

”Föregående”

Guiden kan också ha sin egen bakåtknapp.

Framstegsindikatorn

Om guiden har en framstegsindikator får gärna passerade steg vara klickbara och föra användaren direkt tillbaka till respektive sida. (Detta är ett alternativ som kan vara tekniskt svårgenomförbart på en del system.)

När användaren är klar med sin ändring skall skicka-knappen föra henne samma väg framåt igen (försök alltså inte underlätta genom att hoppa över oförändrade mellansidor).

Bistå om möjligt användaren genom att komma ihåg och fylla i så många uppgifter som möjligt (det vill säga alla som inte påverkats av det som hon gick tillbaka och ändrade) på vägen framåt.

Utan återvändo

Om användaren passerat en punkt utan återvändo skall det inte vara möjligt att backa tillbaka förbi denna – se Utan återvändo , sid 298 .

comments powered by Disqus