Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Låt användaren ändra direkt från sammanställningen

Om det inte finns sidor i guiden som är beroende av vad som matats in tidigare, kan man låta användaren gå direkt från sammanställningen till rätt ändringsformulär istället för att backa.

Detta görs ofta genom att dela in sammanställningen på samma sätt som inmatningen av uppgifterna delats på olika sidor. Till varje område hör en ”Ändra”-knapp som tar användaren till ett formulär för det aktuella området, förifyllt med de uppgifter hon tidigare matat in, där hon kan göra sina ändringar.

Observera att det inte är fråga om att hoppa tillbaka i flödet, även om formuläret mycket väl kan vara en kopia av det som redan fyllts i på ett tidigare steg. skicka-knappen skall ta henne tillbaka till översiktssidan, inte vandra framåt till nästa steg.

Topologin blir densamma som hos hjulet (sid 293), med sammanställningen som nav och formulären som ekrar.

comments powered by Disqus