Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Om processen görs ofta och av vana användare, tillhandahåll ett alternativ till guiden

Guider har ett stort pedagogiskt värde både för nybörjaren och för den som inte använder funktionen så ofta, men kan vara frustrerande långsam för den vane användaren, speciellt om hon tvingas gå igenom den många gånger. I dessa fall kan det vara uppskattat att ge ett avancerat alternativ, där alla uppgifter samlats i en betydligt kompaktare form.

Samla – granska – godkänn - bekräftelse

Ofta består guiden av tre eller fyra distinkta delar:

Först ett antal sidor där information samlas in från användaren.

Därefter en sida där användaren kan granska det hon matat in.

När användaren är nöjd godkänner hon genom att klickar på sammanställningens skicka-knapp (ibland döpt till ”Slutför”, ”OK” eller ”Jag har granskat och vill skriva under”). Det är inte alltid sammanställningen är ett formulär, men den brukar ändå ha en knapp för att vara konsekvent med de andra guide-sidorna. Det är först i och med godkännandet som användarens inmatning får konsekvenser. Innan dess har det bara varit en insamling av information.

I och med godkännandet passerar användaren i en del applikationer en punkt bortom vilken hon inte längre kan gå tillbaka och ändra. Se Utan återvändo , sid 298 .

Till slut får hon i många webbapplikationer också en bekräftelse , till exempel genom att komma till den sida som skapats eller ändrats av hennes inmatningar eller i form av ett kvitto.

Det skall dock betonas att det finns gott om mindre guider där en eller flera av dessa delar inte finns med och där till exempel användarens val får effekt direkt, utan att vänta på en sammanställningssida och ett godkännande.

Det finns också speciella rekommendationer om hur dessa steg bör utformas för myndigheters e-tjänster, se Myndigheters e-tjänster, sid 299 .

comments powered by Disqus