Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Gruppera menylänkar som hör samman

Menyn kan göras överskådligare genom att gruppera ihop saker som hör ihop, se Bild 29. Detta är mycket vanligt i dator­programs menyer, och fungerar utmärkt även på webben.

Se även Gör hellre flera renodlade navigationer än en samlad, sid 159.

comments powered by Disqus