Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Granska regelbundet innehåll som användarna skapar

Om det finns diskussionsforum, möjligheter för användare att kommentera eller andra sätt som utomstående kan bidra med innehåll, måste detta granskas. Du har ett juridiskt ansvar för det som står på webbplatsen och för att hålla regelbunden kontroll på detta.

Det finns två olika tidpunkter när granskningen kan ske.

Förhandsgranskning

Användarnas bidrag kan förhandsgranskas innan de syns på webbplatsen.

Nackdelen med detta är att de blir fördröjda, vilket kan lägga en hämsko på diskussioner och lusten att bidra.

Strävan bör vara att granskningen sker inom en timme (åtminstone under kontorstid).

Det finns också varianter av förhandsgranskning där man bara granskar vissa bidrag, till exempel kommentarer från användare som väljer att vara anonyma, eller de första fem debattinläggen från en ny användare.

Efterhandsgranskning

Bidrag kan också granskas i efterhand, och plockas bort om de är ärekränkande eller på annat sätt bryter mot lag eller god ton.

En sådan granskning måste vara regelbunden, typ varannan dag (rådgör med en jurist om hur tätt kontrollerna bör ske för att slippa legalt ansvar).

Det är lämpligt att bidrag som plockas bort inte försvinner spårlöst utan ersätts av en text som förklarar vad som skett och gärna även varför. Detta är speciellt viktigt i diskussioner där bidraget redan hunnit kommenteras.

comments powered by Disqus