Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Ge webbplatsen ett sakregister

En annan idé att stjäla från böckernas värld är det sakregister som ofta finns längst bak i en fackbok. En alfabetisk sammanställning av webbplatsens innehåll.

Funktionen hos ett sakregister överlappar i hög grad webbplatsen sökning. För många användare fungerar dock ett sakregister bättre, det talar om för dem vilka termer som finns att ”söka” på, och är registret välgjort är alla hänvisningar relevanta, inte bara ord som i förbigående råkar nämnas på sidan.

Detta är dock ett betydligt större jobb att ge webbplatsen ett sakregister än att göra en innehållsförteckning. Det låter sig inte heller automatiseras på något bra sätt – de ”automatiska” program som finns producerar sakregister som mest av allt liknar vanliga sökningar. Att göra sakregister tycks än så länge kräva mänskligt omdöme.

Det är inte heller ett jobb som låter sig decentraliseras till artikelförfattarna. Skall ett sakregister få kvalité krävs att en eller ett fåtal människor, gärna med någon slags biblioteks- eller arkivutbildning, gör indexeringen.

Folksonomier

En variant vars popularitet ökar är att låta sidförfattaren själv hitta på de ord som sidan skall hittas via – istället för att som för ett traditionellt sakregister hämta dessa från en förutbestämd lista eller taxonomi. Detta kallas en folksonomi – en ordlek med folklighet och taxonomi.

Folksonomin gör det möjligt att decentralisera jobbet. Den fungerar dock bara om det inte är viktigt att kunna hitta allt material som handlar om en viss sak. Den fungerar till exempel utmärkt på väldigt stora webbplatser, där man ändå får mer än man behöver på de flesta ord.

Bild 45. Fototjänsten Flickr är ett bra exempel på en folksonomi – det finns inga i förväg givna taggar utan användarna får själv hitta på vilka ord vill märka sina foton med. Även om många foton därmed märks på ett sätt som nästan inga andra människor än just den som gör märkningen förstår, så fungerar det ändå eftersom den stora mängden gör att man nästan alltid hittar mer än man har tid att se.

I förteckningen över de mest använda termerna visar ordets storlek hur populärt det är. (www.flickr.com)

comments powered by Disqus