Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Gör en innehållsförteckning

En utmärkt idé att stjäla från böckernas värld är innehållsförteckningen. En sida där hela webbplatsen samlas och där användaren får både överblick och genvägar till innehållet.

Innehållsförteckningen bör inte innehålla varje sida i webbplatsen, utan istället vara en avvägning mellan detaljnivå och överblick.

Om det finns speciella funktioner för att förbättra tillgängligheten, peka gärna ut och förklara dem i anslutning till innehållsförteckningen.

Se även Har webbplatsen innehållsförteckning eller sakregister skall det finnas en länk dit från varje sida, sid 122, och WCAG 13.3 (prioritet 2), sid 368. Vad gäller innehållsförteckning för en enstaka sida, se Ge långa sidor en sid­inne­hålls­för­teck­ning , sid 230.

comments powered by Disqus