Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Gör det lätt att bli glömd

En situation där automatisk autentisering inte är bra är när användaren lånar en dator. Därför bör det alltid finnas en knapp typ ”Glöm mig”, och gärna även en förikryssad ruta redan vid inloggningen med en text typ ”Kom ihåg mig”, så att användaren kan välja att inte få sin autentisering sparad.

Autentisering av omedvetet inloggade

Användaren behöver inte alltid aktivt autentisera sig. Är syftet enbart att hålla ett minne av användaren, hennes beteende eller inställningar, kan även den första autentiseringen ske dolt och sedan hållas med hjälp av en kaka (se sid 325 ).

En sådan autentisering blir knuten enbart till datorn, inte till användaren. Det kan leda till missförstånd om olika användare brukar samma dator, till exempel på ett bibliotek.

comments powered by Disqus