Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Global meny

Bild 32. Den globala menyn hos IBM webbplats följer med genom hela webbplatsen (www.ibm.com)

En meny som skiljer ut sig inte så mycket genom att den fungerar på något avvikande sätt som genom sin placering, är den globala menyn. Den brukar ha en framträdande position, högt upp på sidan, och innehåller webbplatsens huvudavdelningar. Den finns med på i stort sett alla sidor på webbplatsen.

Eftersom den globala menyn täcker hela webbplatsen är det ofta omöjligt att ge den ett enhetligt tema (se Temalöst , sid 157). Inte sällan arbetar den tillsammans med mer renodlade menyer, som tillåter användaren att navigera inom den bunt hon kommit till. Tillsammans utgör de huvudnavigationen på webbplatsen, och styr därmed användarens intryck av dess struktur (se även Flera topologier samtidigt, sid 200).

comments powered by Disqus