Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Geografi

En egenskap från verkligheten som man ofta ser återspeglas i navigation är geografin. Den används till exempel för att göra det lätt att hitta närmaste butik eller vilken församling man tillhör, men kan också vara intressant för kalendarier och nyheter.

Navigation

Geografi lämpar sig (föga förvånande) att navigera med hjälp av en karta (sid 128). Men det är viktigt att även ha en textbaserad meny för dem som av olika anledningar inte kan eller vill använda kartan.

comments powered by Disqus