Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Fysiska egenskaper & pris

Bild 62. Från Galax till atom. Utdrag från Power of tens navigation, som tar sina användare på en resa från det allra största till det allra minsta. (www.powersof10.com)

Ibland kan navigationen bygga på egenskaper hos det som beskrivs. Ett exempel såg vi ovan, geografin. Andra sådana egenskaper är storlek och färg . Pris kan vara helt avgörande för vilka produkter man ens är intresserad att titta på på en e-handelsplats och kan där vara ett centralt navi­ga­tions­tema.

Närliggande är andra sorters egenskaper som även om de inte direkt är fysiska ändå oupplösligt förknippade med det som beskrivs – till exempel tillverkare.

nvända foton eller teckningar.

Ibland avancerade gränssnitt där flera aspekter kan hanteras samtidigt.

comments powered by Disqus