Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Funktion

Navigation kan byggas på vilken funktion sidor har för webbplatsen.

Ofta ser man på webbplatser en litet diskretare meny med hjälp- och stödfunktioner. De olika menylänkarna kan vara sinsemellan väldigt olika, men har det gemensamma att de berättar något om själva webbplatsen eller hjälper användaren att hantera den. Så länge antalet är litet gör spretigheten ingenting eftersom användaren ändå överblickar den.

Bild 61. Bra-att-ha-länkar samlade i en egen meny nära överkanten, på riksdagens förra webbplats. En spretig samling, men de är inte fler än att användaren ändå får överblick. Olyckligt är dock att sökfunktionen begravts mitt inne i menyn. (www.riksdagen.se)

Sortering

Eftersom hjälpmenyn bara består av ett fåtal länkar är det sällan nödvändigt med någon sortering av den. De viktigaste sakerna brukar läggas på de synligaste ställena – i början eller som sista.

Navigation

Hjälpmeny (sid 135), ofta placerad nära sidans överkant. Skall finnas med på praktiskt taget alla webbplatsens sidor.

comments powered by Disqus