Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Använd dokumenttyper som har fria läsprogram för olika sorters datorer

Dokument som inte är i HTML kräver nästan undantagslöst att användaren antingen har ett speciellt program eller har ett insticksprogram till sin dator.

För att en dokumenttyp skall användas bör det finnas gratis program för både PC och Macintosh att ladda ner (PDF klarar detta utan problem, medan Office-dokumenten med något undantag bara har fria läsprogram för PC. De kan dock läsas med gratisprogrammet Open Office.)

Så länge det finns minst en version som uppfyller detta krav, kan det även finnas andra versioner som inte gör det.

Dessa kan ha extra funktioner – till exempel kan en blankett i Word ha makron som hjälper användaren fylla i den, även om sådana inte finns i PDF- eller HTML-versionen.

För 24-timmarswebben är detta ett skall-krav, eftersom det vore olämpligt för myndigheter både att utesluta användare med vissa sorters datorer och att tvinga sina användare att betala för att kunna ta del av innehållet.

För intranät där lämpliga läsprogram finns installerade på alla datorer, är detta råd inte relevant.

comments powered by Disqus