Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Använd multimedieformat som har fria läsprogram för olika sorters datorer

En del format för multimedia kräver att användaren laddar ner ett insticksprogram. I de fallen bör minst en variant av multimediepresentationen finnas i ett format som har gratis program för både PC och Macintosh att ladda ner (så länge detta är uppfyllt gör det inget om det samtidigt finnas andra varianter som inte lyder detta råd).

Skapa en sida på webbplatsen som berättar litet om formatet och framförallt hur man bär sig åt för att ladda ner och installera en läsare, alternativt använd tillverkarens sida. Länka till sidan från alla ställen där du länkar till multimediepresentationer i formatet.

Använd inte format där insticksprogrammet kommer med spionprogram. (En sökning på Google brukar avslöja detta, de syndande programmen drar snabbt på sig mängder av ilskna omdömen.)

För 24-timmarswebben är detta råd ett skall-krav, eftersom det vore olämpligt för myndigheter både att utesluta användare med vissa sorters datorer och att tvinga sina användare att betala för att ta del av innehållet.

För intranät, där lämpliga läsprogram finns installerade på alla datorer, är detta råd inte relevant.

comments powered by Disqus