Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Förvarna om att ett nytt fönster kommer att öppnas, och ge en tydlig väg tillbaka

Om en länk öppnar nya fönster, förvarna om att det kommer att ske, till exempel genom att skriva ”(nytt fönster)” intill länken eller genom att berätta det i title-texten.

Se till att det finns en tydlig väg tillbaka, till exempel en knapp som stänger det nya fönstret och för användaren tillbaka till det ursprungliga (observera att det bör vara en knapp, inte en länk – se Låt inte knappar fungera som länkar eller länkar som knappar, sid 120).

Se även WCAG 10.1 (prioritet 2), sid 363, och 13.1 (prioritet 2), sid 368.

comments powered by Disqus