Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Var återhållsam med länkar till den första och den sista av sidorna

Två länkar som jag är ganska tveksam till är de som snabbspolar till den första och den sista av sidorna. Nästan undantagslöst tycks de finnas där för att de var enkla att skapa, snarare än utifrån en tanke om att de är till nytta för användaren. Finns en sådan tanke så är de ok – men sätt inte dit dem på ren rutin.

comments powered by Disqus