Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Använd formatmallar istället för javascript

Mycket av det som man tidigare var tvungen att göra i javascript är nu möjligt att göra med formatmallar. Detta gäller i synnerhet visuella effekter, till exempel så kallade rollovers – när något ändrar sig för att muspekaren passerar över det.

Samtidigt kan javascript vara ett verktyg för att komplettera funktionerna hos formatmallar, till exempel för att kompensera buggar hos Internet Explorer och få formatmallarna att fungera som standarden föreskriver.

Se www.anvandbart.se/ab/formatmallar-js för kodexempel.

comments powered by Disqus