Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Använd multimedia för att förklara, förmedla och roa

Multimedia kan göra din webbplats mycket tillgängligare. Många människor har svårt att ta till sig information i textform och har mycket lättare att förstå samband och skeenden om de får se dem visuellt och höra dem. Visst finns det tillgänglighetsproblem, men att fokusera på dem kan dölja den viktiga insikten att multimedia, rätt använt, är ett fantastiskt sätt att öka tillgängligheten.

Speciellt gäller detta för komplexa samband och skeenden utsträckta över tid.

Naturligtvis är multimedia även ett utmärkt medium för att roa, och kan rätt hanterat ge en djupare och mer mångdimensionell bild av avsändaren än presentationer med enbart text och stillastående bilder.

Se även WCAG 14.2 (prioritet 3), sid 372.

comments powered by Disqus