Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Förklara förkortningar

Förkortningar kan vara förvillande. Förklara dem genom att skriva ut det förkortade i parentes första gången förkortningen används.

Ett alternativ är att använda HTML-elementet <abbr> tillsammans med en title-text. (Det finns ytterligare ett likartat, <acronym>, men det tycks vara på väg att avskaffas.) Se i så fall även Ge text med title streckad understrykning, sid 120.

Om förkortningen blivit det etablerade ordet och originalet inte längre hjälper användaren att förstå, behöver den inte förklaras. Exempel på detta torde vara ord som ”SAAB” (”Svenska Aeroplan aktiebolaget”) och ”HTML” (”Hypertext Markup Language”). I vissa fall finns det förklaringar som är bättre att använda än originalet, till exempel att förklara ”CSS” med ”Formatmallar” istället för ”Cascading Style Sheets”.

Många gånger är det bästa sättet att använda förkortningar att inte använda dem alls – de är ofta uttryck för ett språk som kanske fungerar internt men egentligen inte på en publik webbplats (se Välj tilltalet på webbplatsen utifrån målgruppen, inte utifrån er interna kultur , sid 90).

Vanliga språkliga förkortningar som till exempel ”t.ex.” behöver inte förklaras. I många fall blir det dock bättre flyt i texten utan dem.

Se även WCAG 4.2 (prioritet 3), sid 355.

comments powered by Disqus