Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Ta inte bort sidor utan att förklara vad som hänt

När sidor rensas ut från webbplatsen, bör de ersättas med sidor på samma webbadress som förklarar varför de tagits bort och länkar till mer aktuellt material om sådant finns.

Dessa sidor behöver inte vara nåbara via webbplatsens navigation eftersom deras syfte enbart är att ta hand om användare som kommer via länkar på andra webbplatser eller söktjänster.

Ersättnings­sidorna skall ha metataggar som hindrar dem från att bli indexerade av söktjänster - se www.anvandbart.se/ab/forklara-borttagning om hur detta görs. De kan också gärna programmeras att logga vilken sida användaren kommer ifrån, så att ansvarig kan kontakta den webbplatsen och be att länken ändras.

comments powered by Disqus