Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Låt användaren gå direkt till föregående sida

På motsvarande sätt som 'nästa sida'-länken kan det även finnas en 'föregående sida'-länk. Det är inte lika viktigt, men kan underlätta användningen, speciellt om det inte finns någon given riktning i materialet.

Den bör placeras till vänster om 'nästa sida'-länkar.

comments powered by Disqus