Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Flytta inte fokus

Var mycket restriktiv med att använda javascripts focus-funktion. Att fokus flyttas utan att användaren har kontroll över det, och kanske inte ens är medveten om det, kan vara mycket desorienterande.

Se även WCAG 8.1 (prioritet 1 & 2), sid 361.

Mjuklandning för javascriptlösa

Att en användare inte har javascript får inte göra att webbplatsen gå sönder. Detta avsnitt tar upp tekniker för att undvika att länkar och formulär utan någon förklaring upphör att fungera och för att leda användaren till alternativa sätt att få samma funktion och innehåll, eller åtminstone meddela henne att det tyvärr inte fungerar.

När du meddelar att javascript krävs, tänk på att de flesta som har det avslaget antingen är tvungna eller har gjort ett medvetet val. Att burdust säga åt dem att slå på javascript är därför ingen bra psykologi.

comments powered by Disqus