Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Flikar (tabs)

En speciell variant av meny är flikarna (ibland kallade tabbar eller tabs). Rent tekniskt är den inte annorlunda än någon annan meny (eller för den delen än någon annan samling av länkar). Men genom sitt utseende väcker den vissa förväntningar hos användaren på hur den skall fungera.

Flikar används av tradition för att navigera mellan olika aspekter av samma sak. I vanliga program hittar vi flikar främst i dialogrutor, där de används för att dela upp gränssnittet så att användaren inte överlastas utan kan hantera en sak i taget. De har också en utrymmessparande roll – genom att gränssnittet delas upp på flera flikar kan många fler kontroller rymmas på det begränsade utrymmet.

Bild 35. Flikarna har lämnat sitt traditionella användningsområde och blivit en populär form av webbnavigation. (www.studera.nu)

På webben är flikarnas ställning oklarare, inte minst på grund av den framgångsrika webbplatsen Amazons användning av dem som global meny, vilket har bildat mönster för många andra (Amazon.com själva har senare ändrat sin navigation och använder inte längre flikarna på samma sätt.) Det är tråkigt att flikarna förlorar sin särskilda betydelse, men det är en utveckling som knappast går att stoppa.

comments powered by Disqus