Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

När man går från en flik till en annan i ett formulär skall inte inmatningar gå förlorade

När flikar används för att navigera i flersidiga formulär och webbapplikationer finns det en sak som måste fungera: om man matar in något under en flik och sedan byter flik får inte det man matat in gå förlorat. Detta är en konvention som användarna lärt av de vanliga datorprogrammen och att bryta mot den väcker stor frustration.

Det finns flera olika sätt att klara detta.

Ett är att ge varje flik ett skyddsnät. Se sid 279.

Ett annat att använda lager för de olika flikarna, så att det som för användaren ser ut som olika sidor i själva verket på ett tekniskt plan är en.

Att använda javascript för att låta flikbyte automatiskt OK:a formuläret är däremot sällan att rekommendera. Sådan automatisk klurighet gör det svårt för användaren att förstå hur formuläret fungerar och om hon skickat sin inmatning eller ej.

Ytterligare en konvention är att de olika flikarna skall ha en gemensamma OK- och avbryt-knappar. Denna är dock inte alls lika viktig som den föregående.

comments powered by Disqus