Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

När det finns ett eller inget alternativ, skall kontrollen anpassas till detta

Ibland ser man ”valmöjligheter” där det bara finns en sak att välja. Eller inget alls.

Nästan undantagslöst är detta resultatet av att kontrollen fylls på från en databas. Den är utformad för att hantera många alternativ, men ibland finns det bara ett eller inget alternativ i databasen och kontrollen blir som en enpartistat – man får välja, men det finns inget att välja mellan.

Bild 104. Med kryssrutorna i vänsterkanten väljer man vilka rader man vill jobba med, och med knapparna samt alternativen i ”More Actions…” vad som skall hända dem. En sådan kontroll kan bestå av bara en rad. (www.gmail.com)

Om det finns bara ett alternativ eller inget alls, är det systemets ansvar att presentera detta på ett vettigt sätt. Antingen som underförstått och något som inte syns alls. Eller som en informationstext om vad som gäller.

Systemet får inte av lättja presenterar detta i samma form som när det finns flera alternativ och därigenom lasta på användaren att försöka gissa vad som menas.

Det finns dock kontroller som fungerar även när det bara finns en sak att välja.

comments powered by Disqus