Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Undvik att dela upp formulär

Att dela upp ett formulär över flera sidor öppnar för en mängd användbarhetsproblem. Sträva därför i första hand efter att låta det rymmas på en sida.

Detta sagt finns det naturligtvis tillfällen då formuläret måste delas.

Det är till exempel fallet om man vill anpassa senare delar av formuläret utifrån de svar användaren ger.

Långa formulär (mer än tre skärmhöjder på en 1024 x 768-skärm) kan behöva delas upp för att göra dem överskådliga. Ta dock inte måttet alltför bokstavligt – det är viktigare att dela formuläret i naturliga avdelningar, så att användaren känner att hon avslutat ett sammanhang innan hon går vidare, än att hålla sig till ett bestämt mått.

I Guide , sid 288, finns en modell för hur denna uppdelning kan göras.

comments powered by Disqus