Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Flerradiga textfält

Användning

Används för att skriva in större mängder text.

Om texten inte ryms i fältet, kan man använda en rullist för att se hela. I en del webbläsare finns rullisten på plats hela tiden, i andra dyker den upp bara är den behövs.

Utformning

Det finns få möjligheter att påverka texten i detta fält som fungerar någotsånär konsekvent på olika webbläsare. De flesta webbläsare visar texten med typsnittet Courier. Fet text och kursiv går dock ofta att få och storleken på texten kan ändras.

Bakgrundsfärg samt tjocklek och färg för kanter går att ändra i de flesta webbläsare. Kanterna kan dock inte alltid tas bort helt.

comments powered by Disqus