Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Navigation mellan flera webbplatser

Det är lätt att starta nya webbplatser i samband med till exempel en kampanj eller en aktuell fråga. Det kan vara motiverat, men det är också förvirrande för användarna om det avsändaren har att säga är utspritt över flera webbplatser - speciellt om dessa har olika utseende och navigation.

Rätt använda kan mindre webbplatser koncentrerade runt ett ämne underlätta för användaren. Hon får då allt kring temat samlat på ett överblickbart ställe.

Men det är en svår konst att använda dem rätt. För många eller för diffusa specialwebbar förvirrar istället. Användaren vet inte vilken webbplats hon skall gå till - hon kanske inte ens känner till (eller kommer ihåg) den speciella webben.

comments powered by Disqus