Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Det får inte vara nödvändigt att kunna skilja mellan olika färger

Använd gärna färger. Men tänk på att användare kan vara färgblinda och att det finns de som läser webben genom att lyssna på den, så lite inte enbart till färg för att bära betydelse. Färg är ett utomordentligt komplement, men det skall gå att förstå och hantera webbplatsen även utan att kunna se den.

Se även WCAG 2.1 (prioritet 1), sid 351. På www.anvandbart.se/ab/fargoberoende finns länkar till en färg­blind­hets­simu­lator.

comments powered by Disqus