Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Ge användaren färdiga alternativ att välja mellan

En annan lösning är att göra i ordning flera olika varianter och med hjälp av knappar på webbplatsen låta användaren välja den storlek hon föredrar.

Dessa alternativ kan då göras med px, vilket gör att användaren inte kan få oläsligt liten text. Dock kan den största av textstorlekarna anges med em eller %, så att synsvaga användare fritt kan styra storleken – se i så fall till att ingen text på sidan understiger de storlekar som anges i föregående råd.

Kontrollen för att styra storleken kan antingen finnas på sidan eller vara en del av en mer omfattande inställningssida – se Låt användaren anpassa webbplatsen till sina behov, sid 373.

Bild 5. Kontroll för att styra textstorleken. (www.regeringen.se)

Nackdelen med den här metoden är att webbplatsen får ytterligare en kontroll för användaren att förstå och använda.

Tekniskt hanteras storlekskontrollen antingen av webbservern, eller via javascript. I det senare fallet, se även råden under Javascript , sid 426. Använd en kaka för att komma ihåg användarens inställning, så att hon slipper göra om den varje gång hon kommer till webbplatsen.

Detta är en möjlig lösning på tillgänglighetskravet WCAG 3.4 (prioritet 2), sid 353. En del automatiska tillgänglighetskontroller tolkar dock användningen av px som att textstorleken är låst, och kommer att falsklarma om detta.

Vilken variant är bäst?

För den som vill följa 24-timmarswebben bokstavstroget är Använd mått som ger användaren kontroll över textstorleken – och aldrig liten text enda alternativet. Det är ett bra alternativ, om man står ut med den inskränkning i formgivningen det innebär att inte kunna använda särskilt liten text.

Ge användaren färdiga alternativ att välja mellan ger bättre kontroll över utseendet och betydligt större spelrum för textstorlekarna, till priset av en något komplexare webbplats.

På bokens webbplats www.anvandbart.se/ab/textstorlek finns länkar till mer hantverksinriktade artiklar om hur textstorlekar skall hanteras.

comments powered by Disqus