Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Förbered webbplatsen för extrema belastningar

En webbplats som blir uppmärksammad kan under en tid råka ut för mångdubbelt mer trafik än normalt. (På branschjargong kallas detta att bli slashdottad, efter den effekt som det kan ha på en webbplats att bli omnämnd och länkad från populära Slashdot .)

Det är sällan ekonomiskt rimligt att dimensionera webbservern för att klara dessa sällsynta och tillfälliga trafiktoppar. Däremot kan det vara klokt att vara förberedd för dem. Eftersom denna sorts trafik i allmänhet kommer snabbt och utan förvarning, måste motåtgärderna i princip finnas tillgängliga med en knapptryckning.

Exempel på motåtgärder:

En förenklad layout, helt eller så långt som möjligt utan bilder (speciellt på ingångssidan, om trafiken kommer den vägen). Någonstans på sidan bör anledningen till att layouten bytts ut förklaras.

Slå av all speciell anpassning till enskilda användare och alla finesser som kräver att servern slår upp eller räknar ut något innan sidan visas. Om möjligt, undvik helt att serva sidor från databas och lägg istället kopior av dem på hårddisk.

Om det är en eller enstaka sidor som drar till sig den stora trafikmängden, flytta dessa till en separat server.

comments powered by Disqus