Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Varje sida bör handla om en sak

Genom att dela upp informationen så att varje sida handlar om en sak, och sätta en tydlig titel på sidan, blir det lättare att hitta den via söktjänsterna.

Det tycks också som att många söktjänster ger en högre relevans åt sådana sidor. (Om det verkligen är så går inte att säkert få bekräftat eftersom vad söktjänsterna tittar på och hur de värderar det är väl bevarade företagshemligheter.)

comments powered by Disqus