Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Följ myndigheternas mönster för e-tjänster

Eftersom många användare utsätts för dem har myndigheternas utformning av sina e-tjänster ett starkt inflytande på vilka konventioner som utvecklas. Genom att följa samma flöde, och använda samma symboler och formuleringar ökar du chanserna att användarna slipper fundera över hur din webbplats fungerar; www.anvandbart.se/ab/etjanstemonster länkar till de vägledningar som finns för dem.

Bild 112. Symbol för säker autentisering eller legitimering.

Mönstret inleds med att användaren identifierar sig så att systemet vet vem hon är och vad hon har rätt att se.

Detta steg torde bara vara nödvändigt om tjänsten visar information om användaren eller behöver veta hennes identitet för att anpassa vad som kan göras.

Identifieringen kännetecknas av symbolen i Bild 112, och av en knapp med texten ”Jag legitimerar mig”.

Detta kvitterar webbservern med ”Du är identifierad som [namn]”.

När användaren är identifierad kan hon utföra sitt ärende.

en övriga ikonografin på webbplatsen.

comments powered by Disqus