Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Sätt inte etikett eller instruktioner inuti textfält

Ibland ser man etiketter eller instruktioner stå inuti textfältet. Det är en dålig idé av flera skäl:

Användare kan se att fältet redan har text och hoppa över det, i tron att det är ett förval.

Texten försvinner när användaren börjar skriva. Enda sättet att få tillbaka instruktionen är vanligen att ladda om sidan.

Texten måste ofta vara väldigt kort för att få plats (vilket i och för sig kan vara en nyttig begränsning). Se även Sidorna måste vara användbara även när användaren ställer in en större textstorlek , sid 49 .

Ofta finns det ingen vettig instruktion att ge och man ser därför kontroller med pratiga nonsensinstruktioner som ”Skriv din sökning här”.

Detta sagt finns det situationer där det är väldigt trångt om utrymme och där valet står mellan att ha texten i fältet eller inte alls. Om det inte är möjligt att ändra layouten kan det trots allt vara det bästa alternativet att placera etiketten eller instruktionen där. Gör den då gärna grå (utan att göra den så blek att den bryter mot Gör kontrasten mellan text och bakgrund tydlig, sid 66 ) och gör ett javascript som tar bort texten och gråheten när användaren kommer till fältet.

En kontroll som däremot kan ha instruktioner i sig är valboxen. Se Valboxar där inget alternativ skall vara förvalt kan inledas med en instruktion , sid 255 .

comments powered by Disqus